Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on Audio Dirbtuvės. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. Registracija

  1. Visi registracijai pateikiami duomenys yra konfidencialūs, administracija užtikrina už jų nepatekimą tretiems asmenims. Prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją, palengvinsite administracijos darbą, šalinant vadinamus botus. #
  2. Administracija pasilieka teisę pateikti jums į jūsų elektroninį paštą svarbią, su forumo veikla susijusią informaciją. #
  3. Draudžiama vartotojo vardui pasirinkti necenzūrinius ar įžeidžiančius žodžius, interneto svetainės ar e-pašto adresą, telefono numerį ir t.t., Priešingu atvėju vartotojas bus blokuojamas be įspėjimo. #
  4. Draudžiama naudoti parašus ir avatarus kurie žeidžia kitus vartotojus, yra rasistiniai ar panašiai. #
 2. Pranešimai

  1. Visi pranešimai forume rašomi lietuvių kalba, arba greta privalo būti vertimas į lietuvių kalbą, kuriuo pasirūpina pranešimo autorius. #
  2. Draudžiama kurti reklaminio tipo pranešimus, jeigu neesate tikri ar jūsų norima pateikti informacija nėra reklaminio pobūdžio, pirma susisiekite su administracija. #
  3. Draudžiama pranešimais skleisti melagingus faktus ar kitaip įžeidinėti kitus dalyvius asmeniniais nusistatymais.
   2.4. Su forumo pagrindinėmis temomis nesusijusi informacija talpinama „OFFTOPIC“ skiltyje, už forumo temų teršimą su nesusijusia informacija – gresia įspėjimas, pakartotiniu nusižengimu, bus atimta teisė rašyti forume terminuotam laikui. #
  4. Su forumo pagrindinėmis temomis nesusijusi informacija talpinama „OFFTOPIC“ skiltyje, už forumo temų teršimą su nesusijusia informacija – gresia įspėjimas, pakartotiniu nusižengimu, bus atimta teisė rašyti forume terminuotam laikui. #
  5. Prieš kurdami naują temą pasinaudokite paieška ir įsitikinkite kad tokios ar sąlyginai panašios temos nėra sukurta ankščiau, atsiktinai sukūrus temą ne toje skiltyje, nedubliuokite jos reikiamoje skiltyje, o tiesiog susisiekite su administracija arba atsakingais moderatoriais, kurie perkels temą į reikiamą skiltį. #
  6. Naujos temos kūrimui panaudokite prasmingus ir temą, ar jos klausimą atspindinčius žodžius, draudžiama kurti temą su pavadinimu „padėkite“, „Alpine subas“, „Negroja“ ir panašiai. Tokios temos gali būti trinamos be perspėjimo. #
  7. Asmeninis susirašinėjimas forume draudžiamas, tam skirta „PM“ – Asmeninio pranešimo funkcija, arba e-paštas. #
  8. Draudžiama propaguoti, ar kurstytį nesantaiką tarp forumo dalyvių, skirstyti juos į socialinius sluoksnius ar panašiai. Tokiu atvėju gresia įspėjimas arba griežtesnės priemonės. #
  9. Bet koks kontaktų dalinimas, kainų pasiūlymai ir panašųs pranešimai esantys kitoje forumo dalyje negu „SKELBIMAI“ bus trinama be atskiro įspėjimo. #
  10. Draudžiama Rašyti pranešimus vienas po kito, jei nėra tam pateisinančios priežasties. Naudokitės stebuklingu mygtuku - |EDIT|. #
  11. Vartoti nelietuviškus necenzūrinius žodžius draudžiama. Esame lietuviai, galime keiktis lietuviškai, po šimts gegučių, gi gražiau ir linksmiau skamba ;) #
  12. Prašome nerašyti trumptų pranešimų, tokių kaip "ok", "ačiū" arba vien panaudojus veidukus. Neturite ką pasakyti - nesakykite nieko. #
 3. Aukcionai

  1. Aukcionas paskelbtas forume gali būtų vykdomas tik AudioDirbtuves.lt tinklapyje be jokių išimčių. #
  2. Aukcione parduodamas daiktas negali būti parduodamas kitiems asmenims išskyrus aukcione aukščiausią sumą pasiūliusiam vartotojui. #
  3. Varžytinėse parduodamas daiktas privalo atitikti aprašymą bei nuotrauką jei ji yra. #
  4. Parduodamą daiktą būtina tinkamai apibūdinti, įvardinti jo defektus ir visą kitą, kad vartotojams būtų aišku dėl kokios prekės yra varžomasi. #
  5. Privaloma nurodyti pradinę kainą ir minimalią kėlimo sumą. #
  6. Vartotojai statydami aukcione už pasirinktą daiktą negali kelti sumos mažiau nei yra nustatytas minimalus kėlimas. #
  7. Vartotojai dalyvaujantys aukcione negali trinti savo pranešimų, atsiimti savo statymų. #
  8. Vartotojas, kuris pasiūlė didžiausią sumą aukcione įpareigojamas iš pardavėjo nupirkti prekę. #
  9. Aukcioną paskelbęs vartotojas privalo nurodyti aukciono pabaigos datą ir laiką (GMT+2 Lietuvos laiku). #
  10. Jei daiktą siekiama parduoti už tam tikrą kainą, būtina nurodyti „Pirk dabar“ kainą. Vartotojas pirmasis pasiekęs šią sumą tampa aukciono nugalėtoju ir privalo nupirkti aukciono principu parduodamą daiktą. #
  11. Aukcioną rengiančiam asmeniui griežtai draudžiama keisti aukciono taisykles (pradinę kainą, pirk dabar kainą, pabaigos laiką). #
  12. Aukciono metu jokios rezervacijos negali būti vykdomos, be jokių išimčių. #
  13. Skelbiant aukcioną būtina laikytis tokio principo, kad parduodamas daiktas bus parduotas tam, kuris pasiūlys didžiausią sumą iki nurodytos datos ir laiko. #
  14. Vartotojai, kurie pažeis bent vieną iš šių taisyklių bus griežtai baudžiami. #
  15. Administracija padės išspręsti aukcione kylančius konfliktus, tačiau neprisiima visiškai jokios atsakomybės. Visus rizikos faktorius privalo įvertinti vartotojai, dalyvaujantys aukcione. #
 4. Rekomendacijos

  1. Temų pavadinimai turi prasidėti iš didžiosios raidės. #
  2. Jeigu cituojate kieno nors pranešimą, prašome pašalinti tai ko nereikia, jeigu cituojate tekstą, straipsnį iš kitos internetinės svetainės, prašome nurodyti iš kur cituojama. Primename, dėl autoriaus teisių pažeidimo forumo administracija neatsako, visą atsakomybę prisiima pats vartotojas. #
  3. Stenkitės vartoti lietuvišką raidyną, suprantame, kad nevisi turi klaviatūrą su lietuviškos abėcėlės raidėmis, tačiau stenkitės rašyti kuo įmanoma suprantamiau, bent be tokių žodžių išdarkymų kaip „č – ch“, „š – sh“, „ž – zh“. Ypatingai griežtai bus vertinama vadinama „AKROPOLIO“ kalba, pvz.: „Labjas, ką tju? ;*~ Nk, o tju?“ " dbr nzn kun daryc..." ir panašiai. #
  4. Draudžiama kurti temas naudojant vien dižiąsias raides, taip pat draudžiama rašyti pranešimus didžiosiomis raidėmis. Tai nepadarys jūsų išskirtiniu. #
  5. Stenkitės apsaugoti save, prieš patalpindami vaizdinę medžiagą į forumą pasirūpinkitę, kad bet kokia svarbi asmeninė informacija nebūtų pavaizduota joje, pvz.: automobilių valstybiniai registracijos numeriai, svarbūs dokumentai, ar kita svarbi informacija, dėl kurios nutekėjimo gali kilti grėsmė jūsų asmeniniams interesams. Apsisaugoti galima užtušuojant arba kitaip koreguojant vaizdinę medžiagą. #
 5. Nuorodos

  1. Draudžiama talpinti nuorodas į pornografinio turinio svetaines, už tai pašalinimas be perspėjimo. #
  2. Prie patalpintos nuorodos pateikitę bent trumpą aprašą arba oriantyrą, kokia informacija pateikta joje. #
 6. Įstatymai

  1. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA talpinti, šiame forume informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos įstatymus ar kitus teises aktus. #
  2. Forumo administracija neprisiima jokios atsakomybės jei talpinate pažeidžiančius įstatymus pranešimus! Visa atsakomybė tenka pranešimo autoriui. #
 7. Administracija

  1. Forumo administracijos nuomonė, gali nesutapti su narių rašančių ir talpinančių informaciją forume nuomone. #
  2. Administracija pasilieka sau teisę šalinti pranešimus ar jų dalį, prieštaraujančius forumo taisyklėms. #
  3. Narys surinkęs:

   1. 2 įspėjimus, atimama teisė rašyti forume savaitei. #
   2. 3 įspėjimus, atimama teisė rašyti forume 2 savaitėm. #
   3. 4 įspėjimus, atimama teisė rašyti forumą mėnesiui. #
   4. 5 įspėjimus, manome, kad tokio lygio niekas nepasieks :) #
cron

Login  •  Register